Những điểm mới trên Mastercam 2021-Turning

Hotline: 0902413710
Những điểm mới trên Mastercam 2021-Turning

GIA CÔNG REN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

Mastercam 2021 giới thiệu toolpath Lathe Custom thread nhằm hỗ trợ các định dạng ren đặc biệt nếu gặp phải.

 

 

Toolpath mới này cũng tận dụng giao diện Panel thế hệ tiếp theo của Mastercam để đơn giản hóa và và hợp lý quy trình lập trình của bạn. Bạn có thể chọn chain đại diện biên dạng của ren hoặc chọn một trong 4 định nghĩa tham số ren :

 • Rope
 • Buttress
 • Square
 • Trapezoidal

 

Định nghĩa tham số giúp bạn xác định biên dạng ren bằng cách nhập các kích thước trực tiếp, không cần phải chọn chain.

 

 

Bạn có thể xác định các thông số gia công thô và tinh với các điều kiện cắt khác nhau.

Ứng dụng tiện ren mới hỗ trợ các tính năng gia công ren và đường dao tiên tiến, như ren nhiều đầu mối, đo dao, ren trong và ngoài, hỗ trợ lắp các chi tiết, và tiện Cross-centerline. Bạn thậm chí có thể đặt tên và lưu các định dạng ren lại để có thể dễ dàng truy xuất và tái sử dụng trong tương lai.

 

CẢI TIẾN VỀ WORK-HOLDING

HỖ TRỢ COLLETS VÀ COLLET CHUCKS

Mastercam Mill-Turn bây giờ hỗ trợ Collet Chuck và Collet như các thành phần riêng rẽ. Điều này mở rộng đáng kể phạm vi của máy móc có thể được hỗ trợ trực tiếp bởi Mill-Turn.

 

 

Collet và Collet Chuck được hỗ trợ đầy đủ trên Machine Simulation. Các thiết bị này có thể được mô hình hóa bằng tham số hoặc bạn có thể chọn một Solid model.

Chức năng này khả dụng với tất cả người dùng, không chỉ với nhà phát triển. Sử dụng Mastercam Component Library để tạo Collet và Chuck và tổ chức các thiết bị này trong thư viện. Sau đó bạn sử dụng trên máy của bạn, đơn giản chỉ chọn một thiết bị phù hợp như một phần trong Mill-Turn Job Setup.

 

 

Sau khi bạn chọn máy trên Mastercam, sử dụng trang Machine Configuration trên Job Setup để đưa Collet Chuck và Collet vào máy của bạn. Nếu Chuck và Jaws đã mặc định có sẵn, gỡ bỏ các thiết bị này trước khi chọn Collet chuck và Collet.

 

 

CẢI TIẾN KHẢ NĂNG MÔ HÌNH HÓA CHUCK VÀ JAWS

Mastercam 2021 mở rộng hỗ trợ cho mô hình hóa Chucks và Jaws. Bạn bây giờ có thể định nghĩa Chuck và chuck jaws bằng cách chọn một Solid model. Ngoài ra, Mastercam 2020 đã giới thiệu khả năng xác định một Chuck với một Profile . Chức năng này đã được mở rộng để thêm vào Chuck jaws.

Chức năng này khả dụng đối với cả Lathe và Mill-Turn.

 • Mastercam Lathe sử dụng các đối tượng hình học liên quan để xuất các vùng biên của của thiết bị cho Chuck và Jaws.
 • Mastercam Mill-Turn Machine Simulation và chức năng phát hiện va chạm hỗ trợ đầy đủ các tùy chọn cho đối tượng hình học mới.

 

Với Chuck Jaws được định nghĩa bởi các chain, bạn có thể định vị điểm tham chiếu (hoặc vị trí kẹp) bất kì đâu dọc theo chain. Đối tượng hình học có thể được vẽ bất kì đâu, không cần thiết được vẽ ở những vị trí thường thấy. Ngoài ra, Mastercam sẽ tự động đảo chiều profile nếu cần thiết để Jaws có thể được dùng trên mỗi Spindle.

Giao diện và Workflow để làm việc với Chuck và jaws cũng đã được thiết kế lại. Những thay đổi này cũng được áp dụng cho các Collet và Collet Chuck mới.

Khi bạn chọn một Solid model, panel chức năng mới sẽ cho bạn lắp và định vị lại mô hình. Điều này có nghĩa là mô hình thiết bị không cần thiết được vẽ theo hướng chỉ định hoặc vị trí nào. Chọn Align component trên Geometry tab. Panel chức năng Align Collet Chuck mới hiển thị.

 

 

Bạn có thể thực hiện một số thay đổi cần thiết như một phần của workflow định nghĩa thiết bị. Ví dụ hình dưới đây, mô hình được xoay 60 độ quanh trục Z sau khi được chọn.

 

 

Bạn có thể chọn một solid model từ dữ liệu bên ngoài hoặc từ 1 level trên Mastercam. Các kiểm soát bổ sung cho phép bạn tối ưu hoặc sửa lại model, hoặc trở lại panel Align để thay đổi. Các phím mới này có trong Geometry tab.

 

 

Cửa sổ Preview đã được cải thiện.

 • Bấm chuột phải trên cửa sổ để xoay thiết bị hoặc xem từ các góc nhin khác nhau.
 • Sử dụng chức năng làm mờ Translucency để thấy  các mặt bị ẩn..

 

 

 • Chức năng xem trước được cải thiện cũng khả dụng cho các thiết bị được định nghĩa bằng tham số hoặc theo các chain hình học.
 • Mastercam nổi bật kích thước hoặc vùng nhập liệu bạn đang làm việc.

 

 

 • Chiều cao bậc cho các chuck được xem trước một cách chính xác
 • Các tùy chọn bổ sung khả dụng cho các thiết bị xác định. Ví dụ, bạn có thể hiển thị Collet, 2D boundary của nó hoặc cả 2.

 

 

CÁC HỖ TRỢ ĐÃ CẢI THIỆN CHO CÁC DI CHUYÊN CỦA JAWS

Ở các phiên bản trước , khoảng cách mà Chuck jaw được di chuyển khi kẹp chi tiết được xác định như một khoảng cách an toàn cho mâm cặp. Điều này đã gây hiểu lầm và rối cho nhiều người dùng.

Trên Mastercam 2021 các thiết lập này đã được dán nhãn rõ ràng hơn như Clamping Distance trên tab Parameters và được kết hợp sang thiết kế lại chung cho Chuck và Jaws.

 

 

 • Tùy chọn mới cho phép bạn nhập khoảng cách kẹp hoặc để Mastercam tính toán.
 • Mastercam sử dụng thuật toán để tính toán các giá trị khác nhau cho Jaws và Colllet. Ví dụ, phạm vi chuyển động của Collet điển hình nhỏ hơn với Chuck jaws.

Thiết kế lại thông qua Job Setup, người dùng có thể điều chỉnh các giá trị cần thiết với mỗi Spindle. Các ô nhập liệu chỉ khả dụng khi Clamping Distance được thiết lập thành Manual.

 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ DỤNG CỤ CẮT 3D

CẢI TIẾN CÁC MẶT MACHINE-CONNECTION TRONG HOLDER DESIGNER

Các cải tiến theo sau được bổ sung cho Holder Designer:

 • Nút Re-select location đã được bổ sung vào để định vị lại tâm mặt machine-connection
 • Nút Select name plane được bổ sung vào để chọn tên mặt phẳng cho mặt phẳng machine -  connection.

​​​​​​​

CÁC NÂNG CẤP VỀ TOOL DESIGNER

ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM BÙ DAO 3D

Để giúp  định nghĩa dụng cụ cắt một cách chính xác với các model của nhà sản xuất, bạn có thể điều chỉnh điểm bù dao chính xác. Click vào Fine Adjustment trên trang compensation để sử dụng chức năng này.

Mô hình tool 3D hiển thị và Dynamic gnomon tại gốc tọa độ. Bạn có thể chọn để di chuyển hình học của Tool để định vị lại.

 

 

Tạo insert với nhiều định nghĩa.

Insert trong 3D tool bây giờ có hỗ trợ nhiều định nghĩa, cho phép bạn tạo ra các phiên bản của insert với các phương án bù dao khác nhau, điều kiện cắt, … Trên trang Insert của Tool Designer, click phải chuột vào insert list, và chọn New cutting Definition từ Pop-up menu.

Mastercam sau đó hiển thị trang Insert với một nhóm tùy chọn cho việc định nghĩa.

 

 

Ngoài ra, có một phần Details hiển thị một vài thông tin cho mỗi định nghĩa Insert.

 

 

TẠO 3D TOOL VỚI NHIỀU INSERT

Mastercam 3D tool bây giờ hỗ trợ nhiều insert, với tính năng mới này, có trong trang Insert của Tool Designer. Bạn xác định nhiều insert như bạn thực hiện với insert đơn. Click phải chuột vào insert list và chọn New insert từ pop-up menu.

Mastercam hiển thị trang Insert cho phép bạn xác định Insert mới như đã làm trước đây.

 

 

THIẾT LẬP LẠI MẶT PHẲNG MACHINE-CONNECTION

Trước đây khi thay thế holder model trong Tool Designer, mặt phẳng machine-connection tại vị trí phổ biến. Bởi vì không như machine-connection duy trì chính xác sau khi thay thế holder,mặt phẳng  machine-connection bây giờ khởi tạo lại.

Ngoài ra, bạn có thể chọn một mặt phẳng đã được đặt tên cho mặt machine-connection. Click vào Select named plane trên trang Holder để hiển thị hộp thoại Plane Selction. Sau khi bạn chọn xong mặt phẳng, chức năng định vị lại được truy cập, bạn có thể chọn chính xác vị trí tâm.

 

 

CẢI TIẾN PHẢN HỒI TRỰC QUAN VỚI VIỆC ĐIỀU CHỈNH BOUNDARY

Khi điều chỉnh tool boundary trong trang Boundary của Tool Designer, Mastercam bây giờ hiển thị vị trí của mặt phẳng điều chỉnh thành một hình chữ nhật trong suốt.

 

 

BỔ SUNG THÔNG TIN 3D TOOL VÀO SETUP SHEET

Thông tin 3D tool đã được bổ sung vào Setup sheet. Các hình ảnh và nhãn dán được bổ sung:

 • Các hình ảnh 3D tool, holder và insert.
 • Các hình ảnh của multiple insert trên tool
 • MACHINE-TOOL-LOCATOR-NAME ( cho multi-station tool locator)
 • MACHINE-TOOL-LOCATOR-STATION-NAME (cho locator có multiple stations)
 • NAME (tên insert )
 • INSERT-SLOT

 

MÔ PHỎNG MILL-TURN VỚI MASTERCAM SIMULATOR

Trên Mastercam 2021, mô phỏng Mill-Turn đã được bổ sung vào Mastercam Simulator. Bạn có thể mô phỏng Mill-Turn với cùng giao diện với Mastercam Simulator.

 

 

 

Giao diện mới bao gồm machine axis controller dễ sử dụng. Phương pháp để truy cập vào mô phỏng trên Sync Manager là không đổi. Move List được thiết kế mới cho phép bạn thấy các luồng dữ liệu trong cùng một lúc, cũng như trạng thái của mỗi trục tại mỗi vị trí trên thứ tự toolpath.

 

 

Các công cụ tương tự với Stock comparision, stock clipping, và đo đạt cũng có trên Mastercam Simulator

 

 

CÁC NÂNG CẤP VỀ CHỌN CHAIN TRÊN KHỐI SOLID

SỬ DỤNG BIÊN DẠNG XOAY CHO CHAIN

Trước đây, chọn chain Solid sử dụng một biên dạng cắt cho việc chọn chain. Điều này có vấn đề khi biên dạng của chi tiết không phải dạng lăng trụ. Trên Mastercam 2021, chọn chaing khi tiện sử dụng biên dạng xoay được tạo bởi thao tác xoay được ẩn trong quá trình chọn chain.

 

 

Khi sử dụng profile xoay tròn, cả 2 biên dạng trên và dưới đều hiển thị. Một khi bạn chọn chain trên thì chain dưới sẽ bị ẩn trên màn hình.

 

ĐIỀU CHỈNH LINH ĐỘNG ĐIỂM BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC CỦA CHAIN

Chọn chain solid bây giờ bao gồm tùy chọn Dynamic khả dụng trong chọn chain Solid chuẩn. Sử dụng Dynamic để dịch chuyển điểm bắt đầu và kết thúc dọc theo cạnh.

 

 

TRANSFORM MỘT TRANSFORM OPERATION TRÊN MILL-TURN

Người dùng Mill-Turn bây giờ có thể Transform một Transform operation cùng một số giới hạn nhất định. Hạn chế quan trọng nhất là bạn không thể chuyển đổi một transform operation nếu điều này mang tới kết quả trong nhiều mặt tool plane được tạo.

Ví dụ, nếu bạn tạo một Mill Toolpath để gia công một rãnh theo phương Y, bạn có thể thực hiện một rotation transform bằng cách xoay để tạo nhiều bản copy của rãnh được xoay quanh trục Z. Nếu bạn muốn, bạn có thể transform Operation đã được transform đó với một transform chuyển tiếp trong mặt phẳng. Ví dụ, để tạo các thiết lập bổ sung của các rãnh tại các vị trí có Z khác nhau. Tuy nhiên, Mastercam sẽ không để bạn thực hiện một rotation transform trong mặt phẳng, bởi vì việc đó sẽ bổ sung các mặt phẳng toolplane mới.

 

 

HỖ TRỢ CHO CÁC DÒNG MÁY SWISS ĐÃ ĐƯỢC CẢI THIỆN VỚI PICKOFF-CUTOFF TOOLPATH

Pickoff-cutoff toolpath đã được nâng cấp để làm việc tốt hơn với các dòng máy tiện Swiss. Toolpath giờ làm việc trong nhiều chế độ khác nhau:

 • Lathe mode, tương tự như trước đây.
 • Swiss mode, được kích hoạt bằng một switch trên Post.

Swiss mode mới giới thiệu những điều khác biệt sau đây.

Trên tab Setup với Pickoff-cutoff toolpath, Mastercam sử dụng một phương pháp khác biệt để tính toán tọa độ X của di chuyển Cutoff. Khi bạn chọn From Stock, Mastercam bổ sung khoảng cách an toàn theo kích thước phôi của hộp thoại Machine Group Properties. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp cảnh báo va chạm khi định vị dao nhanh dụng cụ cắt.

Để định vị dao nhanh dụng cụ cắt cắt đứt, một nút bấm mới có tên là Cutoff X được bổ sung vào tab Operations. Chọn vào nút này, giá trị tọa độ Cutoff X copy sang trang định vị dao nhanh. Điều này đảm bảo Cutoff tool sẽ được định vị dao nhanh tại điểm phổ biến để bắt đầu cutoff operation. Thêm nữa, giá trị nhỏ nhất cho điểm định vị dao nhanh đã được giảm theo đỉnh của Chuck tới 0.

 

 

Mastercam cũng sử dụng giá trị X tangent Point thừ Lathe cutoff operation một cách khác biệt

 

 

 • Trên Lathe mode, X tangent point được thông dịch như một giá trị tuyệt đối
 • Trên Swiss mode, Mastercam tính toán giá trị X tangent point từ stock model. Giá trị X tangent point từ tab Cutoff parameters được thay thế để tính toán lại giá trị như một sự điều chỉnh.

 

TẠO CÁC ROUTER OPERATION VỚI MASTERCAM LATHE

Người dùng Lathe nếu có license Router có thể sử dụng các ứng dụng Router kết hợp với Lathe mà không cần làm viêc trên các máy tính có các license tách biệt.

 

​​​​​​​

 

Tuy nhiên, Mill-Turn Product vẫn yêu cầu một license Mill bổ sung cho lathe nếu bạn muốn thực hiện các Mill Operations.

 

 

Đang online: 13 | Tổng truy cập: 68490
Hotline
facebook
icon zalo