Mastercam Lathe

Hotline: 0902413710

Bao gồm tất cả các khả năng của Lathe Entry. Máy tiện có tính năng Dynamic Motion Mastercam để tiện, đường viền C / Y-Axis và tạo lỗ để hỗ trợ dụng cụ trực tiếp và khả năng chuyển bộ phận cho máy trục đôi. Có thể kết hợp với Mastercam Mill hoặc Mill 3D cho các ứng dụng tiện cao cấp. Đồng thời cho phép khách hàng SOLIDWORKS truy cập vào Mastercam cho sản phẩm Máy tiện SOLIDWORKS (khách hàng có thể sử dụng phiên bản của một trong hai sản phẩm cùng một lúc.)

Báo giá cho Mastercam Lathe
Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập nội dung

Bao gồm tất cả các khả năng của Lathe Entry. Máy tiện có tính năng Dynamic Motion Mastercam để tiện, đường viền C / Y-Axis và tạo lỗ để hỗ trợ dụng cụ trực tiếp và khả năng chuyển bộ phận cho máy trục đôi. Có thể kết hợp với Mastercam Mill hoặc Mill 3D cho các ứng dụng tiện cao cấp. Đồng thời cho phép khách hàng SOLIDWORKS truy cập vào Mastercam cho sản phẩm Máy tiện SOLIDWORKS (khách hàng có thể sử dụng phiên bản của một trong hai sản phẩm cùng một lúc.)

Products
Các sản phẩm khác
Đang online: 5 | Tổng truy cập: 68480
Hotline
facebook
icon zalo