NHỮNG ĐIỂM MỚI TRÊN MASTERCAM 2019 - NEW MODEL CHAMFER TOOLPATH

Hotline: 0903973076
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRÊN MASTERCAM 2019 - NEW MODEL CHAMFER TOOLPATH

New Model Chamfer Toolpath

Đây là một toolpath mới cho gia công 2D. Toolpath Model Chamfer cho phép bạn chamfer an toàn trên Solid Model. Dưới đây là yêu cầu khi sử dụng loại toolpath này:

  • Chỉ hổ trợ Chamfer tool.
  • Chain Geometry phải là các cạnh hoặc mặt của khối solid.
  • Avoidance Model phải là Surface, Solid và Meshes.

 

 

Sau khi chọn Chain Geometry, bạn sẽ phải thiết lập vài thông số để kiểm soát toolpath, bạn có thể thiết lập Side Clearance (khoảng hở an toàn mặt hông dao) đối với Solid Model. Tùy chọn này được thiết lập ở trang Toolpath.

 

Trên trang Cut Parameter, bạn có thể thiết lập bề rộng Chamfer width. Sử dụng Top offset để xác định khoảng cách từ vị trí có đường kính lớn nhất của cạnh dao chamfer đến mặt phôi, hoặc sử dụng Bottom offset để xác định khoảng cách từ đỉnh tool đến cạnh đáy của Chamfer.

 

Bạn có thể chọn lệnh Model Chamfer từ Mill Toolpath.

 

Bạn có thể xem video dưới đây để hiểu rõ về lệnh này:

 

Đang online: 5 | Tổng truy cập: 201825
Hotline
facebook
icon zalo