MASTERCAM CASE STUDY – GIỚI HẠN TOOLPATH THEO STOCK MODEL LÀ CÁC BỀ MẶT.

Hotline: 0902413710
MASTERCAM CASE STUDY – GIỚI HẠN TOOLPATH THEO STOCK MODEL LÀ CÁC BỀ MẶT.

enlightenedĐẶT VẤN ĐỀ:

Stock Model thường được sử dụng để khai báo phôi ban đầu, phôi có thể có hình dạng bất kì, Block, Cylinder, Sphere hoặc phôi được xử lý trước…

Ngoài ra còn thể hiện phôi sau một số nguyên công, thô, bán tinh, giúp người lập trình nắm được lượng dư còn lại nhiều ít thế nào để chọn phương áp tiếp theo và cũng là tham chiếu để thực hiện bước nguyên công vét lại lượng dư do các nguyên công trước để lại.

 

 

 

Stock Moldel khai báo đầu tiên.

 

 

 

Stock Moldel thể hiện sau khi gá đặt.

 

 

 

Stock Model sau nguyên công đầu.

 

 

 

Stock Model sau nguyên công thô thứ 2.

Như vậy sau mỗi nguyên công việc áp dụng Stock Model sẽ giúp cho người lập trình giảm bớt thời gian mô phỏng kiểm tra.

Với số lượng toolpath lên tới hàng chục, hàng trăm thì việc áp dụng Stock Model càng thấy rõ lợi ích, đặc biệt với các toolpath 3D hay Multiaxis.

Đấy là nói đến vai trò Stock Model là một Operation trên Toolpath Manager thôi, ngoài ra, bạn có thể định nghĩa Stock Model là phôi mô phỏng theo công đoạn, nghĩa là bạn không phải tốn thời gian để mô phỏng gia công với số lượng lớn toolpath mà trong khi các toolpath trước đó bạn đã kiểm tra và đánh giá.

 

 

Trong bài viết này tôi sẽ đề cập tới cách sử dụng Stock Model như giới hạn vùng gia công, bạn sẽ thấy ưu điểm của việc áp dụng này.

 

Thông thường việc giới hạn vùng gia công chúng ta thường hay sử dụng đường giới hạn 2D hoặc 3D.

 

 

Giới hạn vùng gia công theo biên dạng kín.

Với Vùng gia công hở người dùng có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn để chuẩn bị và đôi khi việc thay đổi dụng cụ cắt, buộc bạn sẽ phải chỉnh sửa lại đường giới hạn này.

 

 

Tuy nhiên với tình huống dưới đây chúng ta sẽ rất khó khăn thực hiện:

 

 

Model có cấu trúc lồi lõm nhiều phần có các pocket với các cao độ khác nhau trong khi vùng cần gia công có màu hồng chúng ta có thể áp dụng các toolpath Waterline hoặc contour. Tuy nhiên nếu chúng ta chọn tất cả các mặt trên model thì toolpath sẽ sinh ra trên tất cả các vùng,

 

 

Như vậy sẽ khó loại bỏ các đường dao tại các vùng không mong muốn.

Cũng vậy nếu bạn sử dụng các mặt check để hạn chế đường dao như dưới đây.

 

 

Kết quả toolpath sẽ có những vị trí không phát sinh đường dao do ảnh hưởng của mặt check.

 

 

Trong trường hợp này chúng ta vẫn không đạt được kết quả mong muốn.

Giải pháp:

Đối với các Surface High Speed Toolpath chúng ta có thể áp dụng stock model như một phần của toolpath. Stock Model sẽ có vai trò thể hiện các vị trí dao cần tiếp cận gia công. Trong trường hợp này tôi sẽ chọn stock Model là các bề mặt cần gia công như sau:

 

 

Trên hội thoại Stock Model chúng ta chọn Stock ban đầu là Model và quay lại màn hình chọn vào các bề mặt cần gia công. Sau khi trở lại hội thoại này nên bổ sung một lượng offset thể hiện lượng dư cần gia công đủ để phần mềm hiểu được.

 

 

Sau bước này chúng ta có thể tiến hành gọi toolpath cần áp dụng đối với các bề mặt cần gia công. Trong trường hợp này tôi chọn Waterline, vì các bề mặt cần gia công là các bề mặt có độ dốc cao, Waterline là lựa chọn phù hợp.

Ở mục Model Geometry tôi chọn Machining Geometry là tất cả các mặt của khối solid hoặc tất cả surfaces nếu đối tượng gia công của bạn là surfaces. Tôi không dùng Avoidance Geometry.

Mở mục Stock tôi chọn kiểm Trim to Stock để toolpath chỉ tính cho khu vực nào có stock mà thôi.

 

 

Với Compute remaining stock from tôi chọn theo One other operation để chỉ định stock model cần trim ở bước 3 như bạn thấy ở hình trên.

Cuối cùng mục Adjustments to remaining stock tôi dùng tùy chọn Use as computed để hệ thống nhận Stock Model như để định nghĩa cho việc tính toán toolpath.

Các thiết lập về dụng cụ cắt, Linking Parameter… ở đây tôi không đề cập, bạn có thể tìm hiểu thêm nếu chưa biết.

Hãy chọn OK và xem kết quả ra sao nhé.

 

 

Tóm lại:

Theo kết quả tôi nhận thấy khi áp dụng Stock Model là các mặt cần gia công đường dao cho kết quả nhanh, các vị trí bị ảnh hưởng khi dùng các mặt check giờ đây đã bổ sung các đường dao tính toán bổ sung. Như vậy với phương pháp này tôi đã giải quyết nhanh tình huống khó mà nếu như tôi dùng các chọn theo đường giới hạn hay áp dụng mặt check đều không hiệu quả bằng.

Bạn hãy áp dụng phương pháp này cho thực tế công việc sao nhé. Tôi hy vọng sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

Gói sản phẩm áp dụng được cho ứng dụng này: Mastercam Mill 3D

 

 

Đang online: 14 | Tổng truy cập: 91819
Hotline
facebook
icon zalo