Mastercam 2019 Mill-Turn Bar Feed

Hotline: 0902413710
Mastercam 2019 Mill-Turn Bar Feed
  • Mở rộng các tùy chọn làm toolpath trở nên hợp lý hơn.
  • Thêm các tùy chọn bar feed và bổ sung hình học chi tiết vào trong tính năng này.
  • Điều chỉnh các mặt phẳng lập trình và Work offset một cách linh hoạt hơn.
  • Hỗ trợ mô phỏng đầy đủ cho Bar feed.

Bar Feed Interface

 

 

Ở phiên bản 2018 Bar Feed chỉ hổ trợ đẩy phôi theo Feed rate chỉ với 2 tùy chọn vị trí và giá trị Feed rate. Trên phiên bản 2019 giờ đã hổ trợ thêm các option bổ sung đối tượng hình học, copy sang level mới các đối tượng hình học cũ. Tạo mới gốc tọa độ khi thực hiện đẩy phôi.

 

 

  

 

Đang online: 5 | Tổng truy cập: 133977
Hotline
facebook
icon zalo