Download tài liệu Mastercam Solid Tutorial

Hotline: 0903973076
Download tài liệu Mastercam Solid Tutorial

 

Giới thiệu:

Các chức năng Solid trên Mastercam cho phép bạn thực hiện tạo và chỉnh sửa các Solid Model, hỗ trợ cho cả đối tượng có lịch sử xây dựng mô hình và không lịch sử xây dựng mô hình. Khi bạn tạo một mô hình solid trên Mastercam, tất cả các thao tác hiển thị trên cây lịch sử, bạn có thể chỉnh sửa theo nhiều cách. Tất cả đều quản lý trên Solid Manager.

Các chức năng Model Prep cho phép bạn chỉnh sửa mô hình không chứa thông tin lịch sử dựng hình. Mastercam có thể nhận diện các phần tử hình học riêng lẻ. Sử dụng Model Prep như Push/Pull, Move, Split Solid Faces, bạn có thể thay đổi hình dáng và kích thước của model.

Sau khi hoàn thành các bài học, bạn sẽ có hiểu biết chung về quá trình thực hiện multiaxis.

Tài liệu được viết trên phiên bản 2019 gồm 2 phần:

  1. File pdf: Bao gồm tổng quan về Solid Design, Sử dụng các lệnh Extrude, Draft, Fillet, Shell Function, Revolve, Sweep, Boolean, Solid Impression, Hole Function, Model Prep, Challenge Part và kết luận.

  2. Các file mcam dùng cho thực hành.

 

Sau khi hoàn thành các bài học bạn sẽ nắm được các vấn đề sau:

  • Tạo một model Solid từ đối tượng khung dây.

  • Chỉnh sửa Solid Model từ Solid history tree..

  • Tạo lỗ sử dụng chức năng Hole.

  • Chỉnh sửa Solid model với các chức năng Model Prep.

 

Thời gian dự tính hoàn thành bài học sẽ là 4 giờ.

Trong quá trình học nếu các bạn có thắc mắc nào khác, các bạn có thể gửi về:

Email: linh.nguyen@mastercam.vn

Sdt: 0902413710

CAD/CAM/CNC Community Zalo group

 

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập nội dung
Đang online: 4 | Tổng truy cập: 168564
Hotline
facebook
icon zalo