Mastercam 2022: Working with Mill-Turn Steady Rests

Hotline: 0903973076
Mastercam 2022: Working with Mill-Turn Steady Rests

Mastercam 2022 giới thiệu hỗ trợ Steady rest cho Mill-Turn. Điều này cho phép bạn định vị chính xác và mô phỏng các steady rest trong suốt quá trình gia công, thêm khả năng hỗ trợ bộ phận cho các hoạt động tiện, phay và Part handling. Điều này bao gôm:

 • Các loại thành phần mới mà bạn tạo cho steady rest được gắn trên turret hoặc độc lập. Các loại thành phần phụ cho cánh tay và piston cho phép bạn nhanh chóng tạo các thành phần bằng cách tiếp cận mô-đun.

 • Các thư viện cấu kiện được nâng cấp tổ chức các steady rest trong cùng các thư viện được sử dụng cho tool locator, chucks, jaw và collet. Điều này cho phép bạn dễ dàng chọn và tải từ một thư viện tất cả các thành phần cần thiết để cấu hình máy của bạn.

 • Các hoạt động chuyên dụng cho từng kiểu steady rest cho phép bạn lập trình chính xác từng chuyển động riêng lẻ. Bạn có thể tạo đồng bộ hóa cho các sự kiện steady rest cụ thể.

 • Các chiến lược Part handling cho phép bạn lập trình trước các chuỗi hoạt động steady rest hoặc thêm các steady rest vào các chiến lược part handling hiện có.

 • Tất cả các hoạt động steady rest và chuyển động — bao gồm cả chuyển động của piston và cánh tay — đều được hỗ trợ đầy đủ trong mô phỏng. Bạn cũng có thể xác định và tùy chỉnh ranh giới được sử dụng để kiểm tra va chạm và bật hoặc tắt riêng cho từng steady rest operation.

 

  

 

Hỗ trợ steady rest của Mill-Turn vượt xa những gì có sẵn trong Mastercam Mill-Turn truyền thống. Tuy nhiên, ngay cả những người dùng Lathe không có License Mill-Turn cũng có thể sử dụng tệp .machine một luồng để truy cập khả năng Steady rest của Mill-Turn.

 

Creating Steady Rest Components

Cấu tạo thành phần mô-đun của Mastercam cho phép bạn tạo hiệu quả các loại Steady rest khác nhau. Bao gồm:

 • Arm-and-piston steady rests.

 • Ring-based steady rests.

Cánh tay và piston được định nghĩa là các bộ phận phụ riêng lẻ. Điều này có nghĩa là chuyển động của cánh tay và pít-tông được thể hiện riêng biệt và được mô phỏng chính xác.

 • Tất cả những người sử dụng Mastercam đều có thể tạo Steady rest gắn trên Turret. Chúng được lưu trữ trong các component library, từ đó chúng có thể được chọn cho các bộ phận riêng lẻ trong Job Setup và dễ dàng sử dụng lại trong các máy khác nhau.

 • Steady Rest độc lập được định nghĩa trong Machine Definition. Chúng chỉ có thể được tạo bởi các nhà phát triển máy được cấp phép. Các Steady Rest này không được gắn trên turret mà trực tiếp trên máy.

Sử dụng tab Geometry để sắp xếp các thành phần phụ và Solid model trong một cây. Tạo, chỉnh sửa và loại bỏ các thành phần phụ nếu cần. Bạn cũng có thể xác định điểm được lập trình và ranh giới va chạm.

 

 

 

Sử dụng tab Position để mô tả cách các bệ đỡ ổn định gắn trên Turret kết nối với Turret. Steady rest sử dụng các vị trí đính kèm giống như bộ tool locator. Chọn vị trí chỉ mục mà phần còn lại ổn định sẽ được gắn trên đó, sau đó cho Mastercam biết nếu cần tắt bất kỳ vị trí chỉ mục bổ sung nào.

 

 

Các steady rest độc lập sử dụng tab Position để chỉ định luồng dữ liệu nào các lệnh nghỉ ổn định sẽ được xuất ra và liệu bạn có thể xóa hoặc tháo Steady rest  trong khi Thiết lập công việc.

 

Selecting Steady Rests in Job Setup

Trang Work Support mới trong Job Setup cho phép bạn chọn Steady rest cho chi tiết. Trang Machine Configuation từ các phiên bản trước của Mastercam đã được chia thành các trang Work Holding và Work Support riêng biệt.

 

 

 

Trang Work Holding được sử dụng để chọn và định cấu hình mâm cặp, đồ gá và ống kẹp. Mastercam chỉ hiển thị trang Work Support mới nếu máy của bạn có Steady Rest hoặc Turret có thể thêm Steady Rest vào đó. Ví dụ: nếu máy của bạn chỉ có đầu trục B, bạn sẽ không thấy trang Work Support.

Trang Work Support cho phép bạn chọn Steady Rest gắn trên Turret từ component library hoặc Steady Rest độc lập từ machine definition (nếu đã được xác định). Steady Rest độc lập được liệt kê trong Steady Rest group. Các Steady Rest gắn trên turret có sẵn trong Turret Group.

 

 

 

Nhấp chuột phải vào Steady Rest (Empty) và chọn Select Steady Rest mới để chọn Steady Rest từ component library hiện tại. Bạn cũng có thể mở một component library khác. Khi Steady Rest đã được chọn, bạn có thể nhấp chuột phải vào phần đó để chỉnh sửa các thuộc tính của nó nếu muốn.

Việc chọn Steady Rest độc lập sẽ kích hoạt các tùy chọn Setup bổ sung:

 • Bạn có thể chọn sử dụng ranh giới phát hiện va chạm từ định nghĩa thành phần.

 • Bạn cũng có thể chọn loại bỏ Steady Rest độc lập, nếu một phần đã được xác định là có thể tháo rời. Bỏ qua tùy chọn này có nghĩa là Steady Rest sẽ không thể lập trình được và sẽ không xuất hiện trong mô phỏng hoặc can thiệp vào bất kỳ thành phần nào khác.

 

Steady Rest Support in Part Handling Strategies

Mastercam cung cấp hai loại Operation để lập trình Steady Rest:

 •  Steady rest operation

 • Steady rest point operation

 

The New Steady Rest Operation

Steady Rest Operation được sử dụng để lập trình các Steady Rest độc lập. Bốn hành động được hỗ trợ:

 • Clamp

 • Unclamp

 • Linear move

 • Retract

Mỗi sự kiện riêng lẻ được biểu diễn bằng một operation riêng biệt. Điều này mang lại cho bạn sự linh hoạt tối đa về cách các Steady Rest Operation tương tác với các hoạt động khác của bạn. Ví dụ: sau khi kẹp Steady Rest trên chi tiết của bạn, bạn có thể lập trình Steady Rest để di chuyển trong khi bộ phận đang được gia công, theo dụng cụ hoặc Turret.

Bạn cũng có thể tạo đồng bộ hóa cho các sự kiện Steady Rest riêng lẻ trong Sync Manager.

 

 

Các tùy chọn và cài đặt có sẵn dành riêng cho Move type đã chọn và khả năng của máy bạn.

 

The New Steady Rest Point Operation

Các thao tác về điểm Steady Rest được sử dụng để lập trình Steady Rest được gắn lên turret. Các hoạt động này sử dụng một lưới để tổ chức các điểm và các hành động Steady Rest khác, giống như Center Point Operation.

 

The Steady Rest Point right-click menu.

 

Nhấp chuột phải vào lưới hoặc sử dụng các nút bên dưới lưới để thêm các điểm mới hoặc các sự kiện kẹp / mở kẹp vào hoạt động.

 

 

Khi bạn thêm điểm và sự kiện, Mastercam sẽ lọc các tùy chọn có sẵn để chỉ những tùy chọn có ý nghĩa. Ví dụ: khi bạn kẹp Steady Rest, các tùy chọn để thêm điểm mới sẽ bị vô hiệu hóa.

Adding Steady Rest Events to Part Handling Strategies

Mastercam 2022 cho phép bạn kết hợp các sự kiện steady rest vào các hoạt động Part Handling cho máy của bạn. Các hoạt động Part Handling cho phép các nhà phát triển máy kiểm soát chính xác sự tương tác giữa trục xoay, mâm cặp, Turret và các thành phần khác để bạn có thể tạo các ứng dụng Part handling chỉ với một cú nhấp chuột.

Sau khi các nhà phát triển máy thêm các chiến lược vào tệp .machine, bạn có thể chọn chúng từ Mastercam.

 

 

Các nhà phát triển máy hoàn toàn có thể linh hoạt để thêm các sự kiện Steady Rest vào các chiến lược này.

Ví dụ: bạn có thể tạo các chiến lược Pickoff-Cutoff riêng biệt có và không có các sự kiện Steady Rest. Các nhà phát triển máy có thể tạo ra các chiến lược cho việc Steady Rest gắn trên Turret hoặc độc lập. Các chiến lược cho Steady Rest gắn trên Turret sẽ tự động sử dụng Steady Rest cụ thể mà người dùng chọn trong khi Job Setup.

 

Đang online: 6 | Tổng truy cập: 168543
Hotline
facebook
icon zalo