Mastercam - HEIDENHAIN TNC 5X MILL POST PROCESSOR FOR SELLING

Hotline: 0902413710
Mastercam - HEIDENHAIN TNC 5X MILL POST PROCESSOR FOR SELLING

HEIDENHAIN TNC 5X MILL POST PROCESSOR FOR SALES

 

Bộ Post 5 trục này dùng cho Mastercam Mill áp dụng cho các hệ điều khiển HEIDENHAIN TNC530, TNC620, và TNC640. Tất cả khách hàng đang có bộ điều khiển HEIDENHAIN đều có thể sử dụng bộ Post mới được phát triển này.

 

Dưới đây là một số tính năng của HEIDENHAIN TNC 5X MILL post processor:

TNC530, TNC620, and TNC640 controls

PLANE commands (STAY, TURN, MOVE)

o SPATIAL

o VECTOR

o EULER

TCPM

o TCPM (TNC640)

o M128 (TNC530)

Multiaxis machining

o Rotary output

o Vector output

Drilling

o CYCLE 200 (Drilling)

o CYCLE 205 (Universal Pecking)

o CYCLE 203 (Universal Drilling)

o CYCLE 207 (Rigid Tapping)

o CYCLE 202 (Boring)

o CYCLE 201 (Reaming)

Cutter comp (2D / 3D)

Subprograms

Safe Retract Routine

Coolant (X-style)

Canned text

Manual entry

HSM support (CYCL DEF 32)

Axis clamping

Work offsets (CYCL DEF 247 DATUM SETTING)

Transform operations (No subroutine output)

Rotary axis limit detection

 

Nếu bạn đang sử dụng các hệ điều khiển HEIDENHAIN TNC530, TNC620, hay TNC640 và không quen thuộc với tất cả những gì Mastercam có thể mang lại để cải thiện tốc độ sản xuất và hiệu quả, hãy liên hệ với Mastercam Việt Nam để tìm hiểu thêm.

 

Quý khách hàng có quan tâm về bộ Post Processor này vui lòng liên hệ qua email: linh.nguyen@mastercam.vn

Đang online: 5 | Tổng truy cập: 49357
Hotline
facebook
icon zalo